Skip to content Skip to navigation

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana s sedežem na naslovu Baragova 7D, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 34791809. Upravljavec je dosegljiv na elektronskem naslovu info@avto-triglav.si.

 

Avto Triglav d.o.o. je član Skupine Emil Frey.

 

NAMEN IN POSTOPEK OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

   

Vaše osebne podatke zbiramo za naslednje namene:Obdelavo teh podatkov utemeljujejo:
 • • Da lahko obdelamo Vaše naročilo, Vaš zahtevek za izposojo novega vozila ali Vaš zahtevek za pridobitev dokumentacije s strani tehnične službe, pri čemer bomo za ta namen potrebovali Vaše kontaktne podatke in podatke o Vaših povpraševanjih ali nakupih.
 • • Da Vas obvestimo o morebitnih vpoklicih vozil, pri čemer bomo za ta namen obdelovali Vaše kontaktne podatke.
 • • Da vam nudimo storitve za popravilo in/ali vzdrževanje Vašega vozila na licu mesta ali na daljavo ali da vam nudimo zahtevano pomoč (na primer pomoč na cesti, pomoč v primeru ukradenega ali izginulega vozila, pomoč pri iskanju izginulih oseb in namembnih storitev).
 
 • • Obdelava Vašega naročila na podlagi pogodbe med Avto Triglav d.o.o. in njenim pooblaščenim prodajalcem ali serviserjem (točka f) člena 6/1 GDPR)
 • • Nudenje storitev v skladu s pogodbo med vami in nami ali z namenom sklenitve pogodbe (točka b) člena 6/1 GDPR)
 • • Zakonska obveznost (točka c) člena 6/1 GDPR)
 • • Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb (točka d) člena 6/1 GDPR)
 
 • • Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje tendenc vozil.
 
 • • Zakoniti interes upravljavca za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije in reklamacij; vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; za pospeševanje prodaje (točka f) člena 6/1 GDPR)
 • • Zakoniti interes proizvajalca vozil, za namen kontrole kvalitete vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti; za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije in reklamacij (točka f) člena 6/1 GDPR)
 
 • • Da Vam nudimo storitve, za katere je potrebna geolokacija, kot je pomoč na licu mesta ali na daljavo.
 
 • • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za geolokacijo prek pojavnega okna, ki vam bo na voljo, kadar bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na Vašo zahtevo (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • • Izpolnitev zakonske obveznosti, kot je zagotavljanje storitve eCall (točka c) člena 6/1 GDPR).
 
 • • Da Vam lahko pošiljamo obvestila o naših promocijskih ponudbah, novostih in dogodkih (novice, vabila, vprašalniki, ankete in druge publikacije), ki jih lahko pod pogojem Vaše privolitve obdelujemo tudi za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v okviru programa zvestobe. Za ta namen bi uporabili Vaše kontaktne podatke, in z Vaše strani izkazane interese, podatke o vozilu v Vaši lasti ali v Vaši uporabi, opravljenih preteklih servisnih storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenjih, pritožbah ali predlogih.
 
 • • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki jo bomo pridobili, ko boste svoje osebne podatke posredovali podjetju Avto Triglav d.o.o. ali članom njegove distribucijske mreže in pri tem svojo privolitev potrdili z oznako v temu namenjenemu potrditvenemu polju in s podpisom (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • • Brez izrecne in vnaprejšnje privolitve v obsegu in pod pogoji, ki jih za obdelavo osebnih podatkov za namene ponujanja blaga ali storitev na tej podlagi dovoljuje zakon (točka f) člena 6/1 GDPR).
 
 • • Da Vam lahko omogočimo testno vožnjo vozila, ki ste jo zahtevali preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo Vaših kontaktnih podatkov za namen dogovora o terminu; naslova prebivališča za namen identifikacije; podatke o vozilu, ki ga želite preizkusiti in podatke o vozilu, ki ga uporabljate.
 
 • • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za testno vožnjo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na Vašo zahtevo (točka a) člena 6/1 GDPR).
 
 • • Da Vam pošljemo ponudbo za vozilo, ki ste jo zahtevali, kar vključuje obdelavo Vaših kontaktnih podatkov.
 
 • • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za pošiljanje ponudbe (točka a) člena 6/1 GDPR).
 
 • • Za izvajanje raziskav, anket ali statistik zaradi bolj učinkovitega ocenjevanja kakovosti svojih produktov in tržnih raziskav za namen analize povpraševanja. Za te namene bomo obdelovali Vaše kontaktne podatke (elektronski naslov ali telefonsko številko) in druge informacije, ki nam jih boste želeli zaupati v svojih odgovorih.
 
 • • Vaša vnaprejšnja privolitev (točka a) člena 6/1 GDPR).
 

     

 

Podatke bomo morda obdelali v tiskani obliki, in sicer na samodejni ali elektronski način. Med obiskom spletnega mesta se lahko na računalnik samodejno shranijo piškotki. Več informacij o piškotkih si lahko preberete v Politiki piškotkov.

 

     

POSLEDICE NEPREDLOŽITVE PODATKOV

Predložitev podatkov ni nikoli obvezna. Če pa ne predložite podatkov, ki so označeni kot obvezni, podjetje ne bo moglo zagotoviti storitve. Če po drugi strani ne predložite izbirnih podatkov, boste lahko vseeno dostopali do storitve.

 

     

PREJEMNIKI PODATKOV

Podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu podjetja in na podlagi posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU. Kategorije uporabnikov so navedene v spodnji razpredelnici.

 

     

UporabnikiNamen posredovanja
 • • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavcev.
 • • Družbe, ki pripadajo isti skupini družb kot Avto Triglav d.o.o., Ljubljana in ki za družbo Avto Triglav d.o.o., Ljubljana opravljajo storitve, za katere ste zaprosili ali za katere je zaprosila družba Avto Triglav d.o.o., Ljubljana zaradi zgoraj naštetih namenov.
 
 • • Zaradi organiziranja in izvedbe marketinških akcij, izvedbe anket o zadovoljstvu strank in priprave ponudb, ki so prilagojene potrebam strank;
 • • Zaradi izvedbe akcij vpoklicev;
 • • Zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja;
 • • Za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot so zahtevki iz naslova garancije.
 • • Za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 
 • • Družbe, ki na podlagi pogodbenega razmerja z družbo Avto Triglav d.o.o., Ljubljana opravljajo storitve, za katere ste zaprosili.
 
 • • Za namen izvedbe testne vožnje;
 • • Za namen izdelave in pošiljanja ponudb;
 • • Za namen oglaševanja in prilagajanja oglasov ali ponudb, na podlagi vaše privolitve v uporabo piškotkov na spletni strani, pri čemer so pogodbeni partnerji navedeni v naši politiki piškotkov;
 • • Za namen opominjanja na potrebo po servisiranju vozila na vašo zahtevo;
 • • Za namen priprave odgovora na vaše vprašanje v zvezi z vašim vozilom.
 
 • • Intervencijske službe
 
 • • Da Vam lahko nudimo pomoč v sili prek naše funkcije eCall v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.
 

 

 

PRENOS PODATKOV ZUNAJ EGP

Podjetje lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti, ki delujejo v imenu podjetja. Osebni podatki, ki se obdelujejo za namen analitike in za namene neposrednega trženja, se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledečih povezavah:

 

 

KONTAKT POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV

Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštnem naslovu dpo@avto-triglav.si.

 

HRAMBA PODATKOV

Trajanje hrambe Vaših osebnih podatkov je lahko odvisno od namena obdelave podatkov glede na naslednje kriterije:

 • • Podatki bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno zaradi namenov obdelave osebnih podatkov, kot so navedeni zgoraj (npr. za obdobje trajanja izpolnjevanja pogodbe, ki smo jo sklenili z vami). Natančnejše informacije o obdelavi teh podatkov so vsebovane v izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki bo posamezniku dana ob prejemu opravljene storitve.
 • • Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.
 • • Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

 

VAŠE PRAVICE

Uveljavljate lahko te pravice:

 • • pravica do dostopa pomeni pravico, da od podjetja dobite informacije o tem, ali se vaši podatki obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
 • • pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
 • • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva utemeljena;
 • • pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
 • • pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov;
 • • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ob nezakoniti obdelavi podatkov.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete, če obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da pišete na Avto Triglav d.o.o., Baragova 7D, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov dpo@avto-triglav.si.

 • Pravico pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov uveljavljate tako, da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.



 • - fbdgcbg

jnjmhgkm