Skip to content Skip to navigation


PRAVNA OBVESTILA


Dobrodošli na spletnem mestu fiat.si (v nadaljevanju spletno mesto), ki ga upravlja podjetje Avto Triglav d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju upravljalec spletnega mesta). Gostovanje spletnega mesta zagotavlja lastnik spletenega mesta: FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES S.P.A. Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti o storitvah in produktih. Prosimo vas, da kot obiskovalec spletnega mesta, upoštevate spodaj naštete pogoje.
S pregledovanjem ali uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Informacije
Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.
Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremeni opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v EUR z DDV in ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.

Zaščitne znamke
Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti
Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativne narave. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik spletnega mesta, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.
Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik spletnega mesta ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.
Intelektualna lastnina na spletnem mestu, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, je zaščitena. Nič na tem spletnem mestu ne sme biti uporabljeno ali prikazano na kakršenkoli način brez uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.
To spletno mesto vsebujejo tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi mesti tretjih oseb. Vendar naše spletno mesto ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Avto Triglav, d.o.o., Ljubljana je za izvajalca postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih potrošniki lahko sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS št. 81/2015), izbral Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, elektronski naslov: info@ecdr.si,  telefonska številka: 08 205 65 90, www.ecdr.si. Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali v kombiniranem postopku mediacije in arbitraže.